אילת שומרת על הסביבה

אילת שומרת על הסביבה
אכיפת השלכת פסולת בניין.
Share on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Facebook

שומרים על הסביבה עם הסברה תחילה

כ – 15 קבלני בניין הגיעו למפגש, שיזמה העירייה באמצעות היחידה האזורית לאיכות הסביבה, שתכליתו יישום חוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית – סמכויות פקחים) תשס"ח 2008 למניעת והסרת מפגעים סביבתיים בעיר אילת ובסביבתה. המטרה היתה להסביר לקבלנים את החוק והשלכותיו בטרם תתחיל העירייה לאכוף אותו ומעל הכל לרתום אותם למאמץ העירוני לשמירה על הסביבה. הקבלנים עודכנו על כך, שהעירייה מאפשרת העברת פסולת בניין עד 1 טון ללא תשלום לתחנת המעבר (כביש עוקף מערבי) ומעבר לכך, נדרשים להעביר את הפסולת לאתר נימרה הממוקם סמוך לבאר אורה.

המפגש זומן בעקבות שינויים באכיפת חוקי העזר הרלוונטיים, אשר חלקם בוטלו ובמקומם אומץ החוק הסביבתי, בעיקר בהתייחס לתחום הבנייה בכלל ופסולת הבנייה בפרט. המטרה כאמור היתה להציג בפני הקבלנים את התיקונים לחוק בטרם תתחיל העירייה לאכוף אותו, כפעולת המשך להסמכת כלל פקחי העירייה, אשר יעבו את מערך האכיפה העירוני וייאכפו עבירות סביבה, בכללן הקמות רעש, השלכת פסולת, פגיעה במפרץ ועוד, בהתאם לחוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית- סמכויות פקחים תשס"ח- 2008). במסגרת המפגש נתן התובע העירוני סקירה של החוק ויכולות האכיפה החדשות של העירייה, בתוכן: קנסות מוגדלים, הוצאת צווי ניקוי עפ"י חוק שמירת הניקיון ומשמעותם, פתיחת תיקי חקירה והגשת כתבי אישום בהם ביהמ"ש יכול לפסוק קנסות של עשרות אלפי שקלים ואף יותר, חילוט רכבים וציוד הגורם למפגעים ועוד.

את המפגש הנחה ראש מינהל תפו"ח (תיירות, פיקוח וחופים) בעירייה – עו"ד גבריאל אביטל כולל סקירה משפטית שנתן התובע העירוני – עו"ד יריב אבישור. עוד השתתפו במפגש גורמי פיקוח ואכיפה, ביניהם: מנהל אגף תיירות ואכיפה בעירייה – רמי בן דוד, מנהל היחידה לאיכות הסביבה – אסף אדמון, רכז רישוי עסקים ומניעת מפגעים – אמיר פרומר, מנהלת מחלקת תשתיות ופרויקטים – אושרת חקון, מנהלי יחידות האכיפה בעירייה ונציג רשות מקרקעי ישראל באילת – טל חי.

"המטרה המרכזית של המפגש הינה ליצור שיתוף פעולה בין מי שבונה את העיר ומפתח אותה לבין יחידות האכיפה במטרה לשמור על ניקיון העיר ושמירה על הסביבה, ללא מטרדים של פסולת בניין" אמר עו"ד אביטל וברך על נכונות הקבלנים לשתף פעולה לטובת שמירה על העיר אילת וסביבתה.

 

 

דנה זנטי דוברת העירייה