העדפת תושבי אילת באיוש תחנות כבאות

העדפת תושבי אילת באיוש משרות
Share on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Facebook

על רקע העבודות המתקדמות לבניית תחנת כבאות חדשה בשכונת השחמון ואחת נוספת המתוכננת, כפי הנראה בשדה התעופה החדש, נעתר השר לביטחון פנים – חה"כ גלעד ארדן לבקשת ראש העירייה – מאיר יצחק הלוי, לתת עדיפות לתושבי אילת צעירים, באיוש המשרות בתחנות החדשות.

בימים אלה, מתבצעות עבודות להקמת תחנת משנה לכיבוי אש בשכונת השחמון, בסוף רחוב ששת הימים, אשר תיתן מענה לכל שכונת השחמון והאזור הדרומי. התחנה תאויש בארבעה אנשי צוות ותכיל שלוש כבאיות. תחנה נוספת מתוכננת כפי הנראה בשדה התעופה החדש.

על רקע העבודות לבניית תחנת הכבאות בשחמון ולקראת בניית התחנה הנוספת, אשר יצריכו גיוס עשרות עובדים למערך הכיבוי, פנה כאמור ראש העירייה לשר לביטחון פנים – חה"כ גלעד ארדן, בבקשה לתעדף מועמדים מקרב תושבי אילת הצעירים.

"העיר אילת משוועת למקומות עבודה לצעיריה המשתחררים מצה"ל ולכן מתבקש סיוע מכל גורם ובוודאי מגורמים מוסדיים" ציין ראש העירייה במכתבו לשר.

השר, אשר חיזק את ידי ראש העירייה על נכונותו להשקיע בכל הקשור באיכות החיים של תושבי העיר אילת, נענה בחיוב לפנייתו של ראש העירייה וציין, כי בתקופה הקרובה צפויים להתפרסם מכרזים למשרות לוחמי אש ברשות הארצית לכבאות והצלה, ביניהם לתחנת הכיבוי בעיר אילת וכי הרשות תיתן עדיפות לתושבי העיר אילת לשם איוש משרות לוחמי אש, בכפוף לעמידה בדרישות ובתהליכי המיון הנדרשים.

 

דנה זנטי, דוברת עיריית אילת