חוף מעשה במחשבה תחילה

תלמידי שכבה ו' בבית-הספר "אלמוג", בניהולה של בטי סימלמיץ יצאו לסיור לימודי, שסיכם יחידת לימוד בנושא שמירה על ניקיון החופים. במהלך הסיור לקחו התלמידים חלק בניקיון רצועת חוף מפרץ השמש והצטרפו לבדיקת מדד חוף נקי, שנערך מידי שבועיים על ידי המשרד להגנת הסביבה. התלמידים התרשמו מפעולות העירייה לשמירה על חופים נקיים, בזכותן שומרת העיר אילת על דירוג גבוה קבוע, במדד חוף נקי של המשרד להגנת הסביבה. במהלך החודש האחרון, במסגרת שיעורי חינוך לשוני, למדו תלמידי השכבה את יחידת הלימוד "חוף מעשה במחשבה תחילה", שנועדה לפתח אוריינות סביבתית וקוד התנהגותי אישי וחברתי ביחס לשמירה על הים ועל החוף והתמקדו באחריות המוטלת על התלמיד בכל הנוגע לשמירה ולהגנה על סביבת הים וחופי אילת, למען שיפור איכות החיים שלנו ושל הדורות הבאים. במסגרת זו, יזמו המחנכות נועה גוקמן ושרית כהן, מפגש חוץ לימודי וחברו לעופר אברהם - ראש מינהל שירות לתושב בעירייה ולמחלקות תחזוקה ופינוי אשפה, בכדי לשתף פעולה בנושא ולקחת חלק בניקיון החופים דג סוף ומפרץ השמש. לסיכום יחידת הוראה "חוף מעשה במחשבה תחילה" יצאו התלמידים לסיור "ניקיון חופים" בחופי אילת והצטרפו למבדק מדד חוף נקי בחופי אילת, אשר נערך מידי שבועיים ע"י נציגת המשרד להגנת הסביבה. במבדק זה נמדדים רמת ניקיון חופי אילת מרמה של בדל סיגריה ופקקים. ביום זה זכו התלמידים לראות עד כמה חשוב ניקיון חופי אילת, המהווים משאב לאומי ונכס לעיר ותושביה. התלמידים קיבלו הסבר על חשיבות ניקיון חופי הים וחשיבות השמירה על ערכי הטבע מדלית מוהר ארליך, עורכת המבדקים. בסיום מפגש הלמידה הצטרפו חלק מהתלמידים לצוות הבודקים וערכו ביחד עם דלית את המבדק. תלמידי השכבה ישמשו כשגרירים לנושא ויעבירו שיעורים חווייתיים בשכבות הגיל הצעירות תוך הדגשת החשיבות של שמירה על ניקיון החופים.
Share on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Facebook

תלמידי שכבה ו' בבית-הספר "אלמוג", בניהולה של בטי סימלמיץ יצאו לסיור לימודי, שסיכם יחידת לימוד בנושא שמירה על ניקיון החופים. במהלך הסיור לקחו התלמידים חלק בניקיון רצועת חוף מפרץ השמש והצטרפו לבדיקת מדד חוף נקי, שנערך מידי שבועיים על ידי המשרד להגנת הסביבה. התלמידים התרשמו מפעולות העירייה לשמירה על חופים נקיים, בזכותן שומרת העיר אילת על דירוג גבוה קבוע, במדד חוף נקי של המשרד להגנת הסביבה.

במהלך החודש האחרון, במסגרת שיעורי חינוך לשוני, למדו תלמידי השכבה את יחידת הלימוד "חוף מעשה במחשבה תחילה", שנועדה לפתח אוריינות סביבתית וקוד התנהגותי אישי וחברתי ביחס לשמירה על הים ועל החוף והתמקדו באחריות המוטלת על התלמיד בכל הנוגע לשמירה ולהגנה על סביבת הים וחופי אילת, למען שיפור איכות החיים שלנו ושל הדורות הבאים. במסגרת זו, יזמו המחנכות נועה גוקמן ושרית כהן, מפגש חוץ לימודי וחברו לעופר אברהם –  ראש מינהל שירות לתושב בעירייה ולמחלקות תחזוקה ופינוי אשפה, בכדי לשתף פעולה בנושא ולקחת חלק בניקיון החופים דג סוף ומפרץ השמש.

לסיכום יחידת הוראה "חוף מעשה במחשבה תחילה" יצאו התלמידים לסיור "ניקיון חופים" בחופי אילת והצטרפו למבדק מדד חוף נקי בחופי אילת, אשר נערך מידי שבועיים ע"י נציגת המשרד להגנת הסביבה. במבדק זה נמדדים רמת ניקיון חופי אילת מרמה של בדל סיגריה ופקקים. ביום זה זכו התלמידים לראות עד כמה חשוב ניקיון חופי אילת, המהווים משאב לאומי ונכס לעיר ותושביה. התלמידים קיבלו הסבר על חשיבות ניקיון חופי הים וחשיבות השמירה על ערכי הטבע מדלית מוהר ארליך, עורכת המבדקים. בסיום מפגש הלמידה הצטרפו חלק מהתלמידים לצוות הבודקים וערכו ביחד עם דלית את המבדק.

תלמידי השכבה ישמשו כשגרירים לנושא ויעבירו שיעורים חווייתיים בשכבות הגיל הצעירות תוך הדגשת החשיבות של שמירה על ניקיון החופים.

דנה זנטי, דוברת עיריית אילת