מבצע גביית חובות עבר בארנונה – משלמים ומסיימים

מבצע גביית חובות עבר בארנונה - משלמים ומסיימים
צוות האגף עם גזבר העירייה – אסי בן חמו.
Share on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Facebook

מועצת העיר אילת בהובלת ראש העירייה – מאיר יצחק הלוי, אישרה בישיבתה האחרונה מיום 10.5.17 את הצטרפותה של עיריית אילת למבצע ארצי עליו הכריז משרד הפנים במסגרתו יוכלו חייבים בארנונה, ליהנות מהנחה של עד 50% הנחה בעבור תשלום חובות עבר. במסגרת התקנות, אישרה מועצת העיר תנאי פריסת תשלומים נוחים, כאשר רק חייבים שיסדירו יתרות חוב לשנים 2015-16 יהיו זכאים להשתתף במבצע, שיחול על כלל הנכסים בעיר. כאמור, חייב שיסדיר את חובו באופן מלא יקבל הנחה של עד 50% ופריסה של תשלומים חודשיים ללא ריבית והצמדה. המבצע לא יחול על חובות מוסדות מדינה, חברות ממשלתיות וגופים הזכאים לפטור חלקי על פי פקודות מיסי העירייה ומיסי ממשלה (פיטורין) 1938. המבצע יימשך בין התאריכים 1.6.2017 עד 30.11.2017.

תנאי פריסת התשלומים המוצעים (תשלומים חודשיים שווים ללא הצמדה וריבית), לפי גובה יתרת החוב לתשלום הינם: 0-2,000 ₪  למשלמים במזומן בלבד, 2,001-5,000 ₪, למשלמים באמצעות המחאה עד 7 תשלומים (הראשון מזומן), למשלמים בכרטיס אשראי או הוראת קבע בלתי חוזרת – עד 14 תשלומים.   5,001-25,000 ₪ למשלמים בהמחאה עד 10 תשלומים (הראשון מזומן), באמצעות כרטיס אשראי בהוראת קבע בלתי חוזרת עד 14 תשלומים. 25,001 ₪ למשלמים בהמחאה עד 12 תשלומים (הראשון מזומן), בכרטיס אשראי או הוראת קבע בלתי חוזרת עד 24 תשלומים. זכאים לקבלת הפחתה זו הם  כאמור רק נישומים שהסדירו את תשלום הארנונה שהוטל עליהם לשנות הכספים 2015-2016. פרטים נוספים באתר האינטרנט של העירייה. להסדר תשלום יש לפנות לאגף ההכנסות בעירייה, מרכז סיטי סנטר קומה ב'.

ראוי לציין, כי אחוז הגבייה של העירייה מתשלומי ארנונה עומד על 95.5% והוא מבין הגבוהים בארץ. נכון ליום 31.12.2016 גבתה העירייה 254 מיליון ₪ מתשלומי ארנונה שוטפים. חובות העבר המצטברים עומדים על כ – 55 מיליון ₪ (לא כולל חובות למחיקה). מבצע דומה, שנערך בשנת 2006 נרשם כהצלחה.

כידוע, דורגה העיר אילת בין הערים הזולות בארץ בתעריפי הארנונה למגורים – מקום 9 בדירוג הארצי, כך עולה ממחקר שביצעה חברת CofaceBdi המתייחס לשנת 2015. מעבר לדירוג האמור אישרה מועצת העיר אילת בצו הארנונה לשנת 2017, הוזלה משמעותית בתעריף הארנונה לתעשייה באזור התעשייה שחורת, מתעריף של 27.12 ₪ למ"ר קרקע תפוסה ל – 7.12 ₪, זאת כחלק מעידוד למעבר תעשיה לאזור שחורת הממוקם צפונית לאילת. לצד אלה ראוי לציין, כי מזה מספר שנים שעיריית אילת לא העלתה את תעריף הארנונה, למעט זה הקבוע בחוק ההסדרים.

 

 

                                                            דנה זנטי דוברת העירייה